Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hai dự án khai thác bauxite - chế biến alumin: Thực hiện tốt công tác đảm bảo môi trường
Thứ Tư, ngày 18/03/2020

Kể từ khi đi vào hoạt động, hai dự án khai thác bauxite - chế biến alumin Tân Rai và Nhân Cơ đã đảm bảo an toàn môi trường trong thi công xây dựng, vận hành sản xuất, không có các sự cố lớn về môi trường. Mặc dù có xảy ra một vài sự cố nhỏ, nhưng đã được TKV xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về vật chất và môi trường, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Công tác quan trắc môi trường được thực hiện đầy đủ, kết quả quan trắc môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và đất cho thấy các chỉ tiêu đều đạt QCVN. Các hồ thải quặng đuôi và hồ bùn đỏ được lắp đặt camera giám sát, theo dõi liên tục, xây dựng phương án và tổ chức tập luyện ứng cứu sự cố đầy đủ, đảm bảo xử lý kịp thời trường hợp có sự cố.

Đất sau khi khai thác bauxite đã thực hiện hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng ĐTM được duyệt, cây trồng đã lên rất xanh tốt.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên