05:40 ICTThứ Năm, 06/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
“Góp sức” cùng TKV trong công tác bảo vệ môi trường
Thứ Ba, ngày 24/03/2020

Với chức năng nhiệm vụ tư vấn, tham mưu, trực tiếp triển khai công tác quan trắc giám sát môi trường cho các đơn vị trong Tập đoàn, Công ty CP  Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) những năm qua đã khẳng định thương hiệu và vai trò tư vấn chủ chốt trong lĩnh vực này. Bên cạnh các công trình, dự án về lĩnh vực bảo vệ môi trường, VITE đã cụ thể hóa chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo TKV trong việc kết hợp hài hòa giữa sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường đã làm tốt vai trò tư vấn môi trường (gồm quan trắc môi trường, tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM), lĩnh vực tài nguyên nước, báo cáo xác nhận hoàn thành, báo cáo thay đổi so với đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, tư vấn thiết kế công trình) cho TKV cũng như các đơn vị trong và ngoài Ngành.

Nổi bật như, Công ty đã xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu hàng năm của TKV và Tổng công ty Đông Bắc (theo Quyết định số 403 của Thủ trướng Chính phủ); Đề án đảm bảo môi trường cấp bách ngành Than (trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và ngoài vùng Quảng Ninh); Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu các giai đoạn của TKV; Đề án trồng cây phủ xanh cải tạo phục hồi môi trường kết hợp lấy gỗ trụ mỏ và phát triển kinh tế rừng; Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động cho Công ty Môi trường. Thực hiện thi công cung cấp lắp đặt Trạm quan trắc môi trường tự động - Trạm Xử lý nước thải Mỏ than Nông Sơn (Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn).

Thêm đó hàng năm, VITE thực hiện tư vấn lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường đúng tiến độ và quy định pháp luật về quan trắc môi trường cho TKV và 21 đơn vị trong và ngoài ngành Than; vận hành ổn định 05 trạm quan trắc môi trường tự động. Với công tác tư vấn ĐTM, CPM, tài nguyên nước, Công ty đã báo cáo xác nhận hoàn thành, báo cáo thay đổi so với ĐTM được phê duyệt, tư vấn thiết kế công trình, 21 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), 12 Dự án đầu tư và thiết kế thi công trạm xử lý nước thải. Lập dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác các mỏ Đồng Tả Phời, Bauxite Nhân Cơ, Sắt Thạch Khê. Hoàn thành 30 công trình lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình cải tạo phục hồi môi trường khai thác mỏ, xử lý nước thải mỏ, chất thải nguy hại, tư vấn giám sát thi công cho các đối tác trong và ngoài Tập đoàn. Phòng Thí nghiệm của Công ty thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (mã số VILAS 588) được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có mã số Vimcerts 030.

Từ những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, “Công ty sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động của TKV kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tiếp cận các dự án trình độ công nghệ tiên tiến, mở rộng lĩnh vực hoạt động Công ty. Đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn ISO đã được chứng nhận vào quy trình sản xuất, từng bước mở rộng thêm phạm vi chứng nhận với các chỉ tiêu phân tích môi trường nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất” - Giám đốc Công ty VITE - Đỗ Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên