Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

Là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước diễn ra sáng 11/10 tại Nhà khách Hồ Tây.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Văn Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Trưởng ban VSTBPN Bộ Công Thương; Nguyễn Bích Trâm - Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV; Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tập đoàn; các Ban Công đoàn TKV; các đồng chí là Ủy viên Ban VSTBPN Tập đoàn, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn TKV; đại diện lãnh đạo, Trưởng ban Nữ công và nữ CNVCLĐ xuất sắc của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Nhung - Trưởng ban Nữ công Công đoàn TKV đã báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới và 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). Theo đó, trong 10 năm qua, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với Luật Bình đẳng giới và các Nghị định của Chính phủ về bình đẳng giới. Hàng năm, Tập đoàn đều tổ chức tổng kết đánh giá chương trình công tác, hoạt động bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN, từ đó kịp thời rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và VSTBPN; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia trong các cấp ủy Đảng và chuyên môn. Bên cạnh đó, công tác bình đẳng giới luôn được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm và từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ban VSTBPN của Tập đoàn đã qua 05 lần được kiện toàn do có sự thay đổi về nhân sự; đã bố trí một đồng chí Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban và hoạt động này đã được chỉ đạo xuyên suốt từ Tập đoàn đến các đơn vị. Ban VSTBPN đã phân công cụ thể cho các thành viên trong ban, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hàng năm và theo các giai đoạn, trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Ban VSTBPN Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban VSTBPN Bộ Công Thương. Có thể khẳng định, việc thực hiện công tác bình đẳng giới của Tập đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều mặt: bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, nâng cao năng lực quản lý về bình đẳng giới...

Sau khi có Nghị quyết NQ11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Đảng uỷ Tập đoàn đã xây dựng Chương trình hành động chỉ đạo các đơn vị trong toàn Tập đoàn phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương nơi các đơn vị đóng trên địa bàn hoạt động, quán triệt, phổ biến, triển khai sâu rộng tới toàn thể người lao động trong đơn vị.  Đồng thời, phối hợp với các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên triển khai tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động của Ban nữ công, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác phụ nữ vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Nhìn chung, 10 năm qua, các tổ chức Đảng, chuyên môn, Công đoàn từ Tập đoàn đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục đích, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm về công tác phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới trong cán bộ CNVCLĐ; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả công tác phụ nữ trên các lĩnh vực, tôn tạo và nâng cao giá trị 4 phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước đó là:  “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”… Các cấp uỷ Đảng trong Tập đoàn đã xác định việc đổi mới và tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ nhằm mục tiêu thực hiện đường lối giải phóng phụ nữ của Đảng, tạo khả năng và điều kiện để nữ CNVCLĐ ngành Than - Khoáng sản không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp, vị trí xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, đóng góp năng lực trí tuệ của mỗi người trong sự phát triển của xã hội và sự ấm no, hạnh phúc của gia đình.

Hội nghị đã được nghe các tham luận của đại diện Ban VSTBPN  TCT CN Hóa chất mỏ, Công ty CP than Vàng Danh và Công ty Tuyển than Cửa Ông đóng góp về các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã biểu dương, ghi nhận sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chuyên môn, tổ chức Công đoàn của các đơn vị trong công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng thành tích của các nữ CNVCLĐ tiêu biểu đại diện cho nữ CNVCLĐ toàn Tập đoàn được tuyên dương tại Hội nghị. Những kết quả đạt được trong suốt 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới và 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) của Ban VSTBPN và nữ CNVCLĐ toàn Ngành đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban VSTBPN và các nữ CNVCLĐ toàn Tập đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền về bình đẳng giới để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo từ Tập đoàn đến các đơn vị cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực; các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị cần thực sự quan tâm tới công tác phát triển cán bộ nữ, có chương trình cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị và Tập đoàn; tiếp tục quan tâm, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban VSTBPN các cấp; hoạt động bình đẳng giới và công tác nữ công cần tích cực tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của chuyên môn để cụ thể hóa nội dung hoạt động của phong trào đảm bảo mang lại hiệu quả, gắn liền với các hoạt động chung của Tập đoàn…

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng phát biểu ghi nhận những kết quả hoạt động của Tập đoàn trong 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới và Nghị quyết 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát cho hoạt động của Ban VSTBPN, Công đoàn TKV và phong trào nữ CNVCLĐ. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc bản thân mỗi nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn cần chủ động nỗ lực, cố gắng vươn lên để tự tin hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao cho 9 cá nhân Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Tập đoàn trao bằng khen cho 21 tập thể có thành tích trong 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới và 22 tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). Công đoàn TKV cũng tặng hoa chia tay các đồng chí là Trưởng ban Nữ công các đơn vị về nghỉ chế độ.