Danh mục các sản phẩm, dịch vụ do Cơ khí TKV sản xuất, cung cấp
Thứ Sáu, ngày 10/03/2017

Ngày 6/3/2017, Tập đoàn đã ban hành Danh mục các sản phẩm, dịch vụ do Cơ khí TKV sản xuất, cung cấp để các đơn vị có nhu cầu biết và phối hợp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Danh mục sản phẩm cơ khí TKV 1

Danh mục sản phẩm cơ khí TKV 2

Danh mục sản phẩm cơ khí TKV 3