Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là mục tiêu hàng đầu
Thứ Hai, ngày 23/03/2020

Với phương châm xuyên suốt đó, những năm qua, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này.

Phân xưởng Đời sống Công ty không ngừng nâng cao quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng uỷ Công ty đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các bộ phận triển khai nhiều phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ; hàng năm duy trì và triển khai phong trào công nhân viên chức và người lao động ký cam kết thi đua hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN. Công ty ban hành trên 50 văn bản quản lý về công tác ATVSLĐ; chuyên môn và các tổ chức đoàn thể ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn - Đoàn Thanh niên Công ty về công tác ATVSLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh; huấn luyện an toàn định kỳ, huấn luyện an toàn các bước cho người lao động theo quy định, nâng cao trách nhiệm hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, triển khai có hiệu quả chương trình “Tự chủ an toàn”.

Đồng thời, trong nhiều năm qua, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã duy trì tập trung thực hiện một số giải pháp như: tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, lắp đặt các biển cảnh báo, chỉ dẫn khu vực nguy hiểm; ban hành các quy định an toàn cho từng ngành nghề, quy định thời gian, đường đi lối lại; huấn luyện an toàn đầy đủ theo các bước, thực hiện cảnh báo các khu vực có nguy cơ gây mất an toàn như: hệ thống truyền động, hệ thống điện; kiểm tra kiểm định các thiết bị theo đúng quy định của Nhà nước, đầu tư các thiết bị hiện đại hơn để đảm bảo an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Công ty cũng làm tốt công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất đặc biệt vào ca 2,3 và vào dịp cuối năm, đợt sản xuất cao điểm và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm các quy trình, quy phạm nội quy an toàn, do đó trong 5 năm qua, Công ty không để xảy ra sự cố lớn và tai nạn lao động chết người.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên