Đại hội Hội CCB Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II-TKV
Thứ Sáu, ngày 17/03/2017

Ngày 15-3, Hội CCB Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II-TKV tổ chức Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ khóa II, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục, động viên hội viên gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao ý thức cách mạng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, đề cao cảnh giác chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị. Hội cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động để cán bộ hội viên về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, thăm các di tích lịch sử cách mạng.

Trong nhiệm kỳ đã có 15 đồng chí được cử đi học lớp nhận thức về Đảng; 6 đồng chí được kết nạp vào Đảng; nhiều hội viên được tín nhiệm giữ vị trí chủ chốt của Công ty. Cũng trong nhiệm kỳ, Hội đảm nhận quản lý hiệu quả 43 công trình, được khen thưởng trên 195 triệu đồng.

Đại hội đã nhất trí bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành khóa III; bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Hội cựu chiến binh thành phố Uông Bí.