15:04 ICTThứ Năm, 11/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Tuyển than Cửa Ông đảm bảo sản lượng tiêu thụ than theo kế hoạch
Thứ Hai, ngày 04/05/2020

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tập trung sản xuất, bám sát chỉ đạo điều hành của TKV, đảm bảo sản lượng than tiêu thụ theo kế hoạch. Đồng thời, tiếp nhận than nhập khẩu để chế biến, pha trộn đáp ứng than cho nhiệt điện và các khách hàng.

Kế hoạch quý II/2020 của Công ty Tuyển than Cửa Ông: than mua mỏ 3,055 triệu tấn; than tiêu thụ trên 2,770 triệu tấn. Theo Phó giám đốc Công ty Phạm Thanh Tùng, để thực hiện hoàn thành kế hoạch, Công ty đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của TKV về kế hoạch tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ các lĩnh vực từ khâu vận tải, sàng tuyển đến tiêu thụ, sắp xếp phương tiện hợp lý, tổ chức điều hành linh hoạt, quyết liệt để phát huy tối đa năng lực thiết bị, đảm bảo sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch.

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các mỏ vùng Cẩm Phả, huy động đầu máy, toa xe hợp lý kéo hết than nguyên khai từ các mỏ về Công ty để tổ chức sản xuất, pha trộn than cấp cho các nhà máy nhiệt điện; thường xuyên tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phục vụ cho sản xuất 3 ca đạt năng suất cao. Đồng thời, quy hoạch các kho chứa, chuẩn bị thiết bị, công nghệ cho việc tiếp nhận, bốc xúc, vận chuyển than nhập khẩu phục vụ pha trộn với than nguyên khai vùng Cẩm Phả; tăng cường sản xuất than cám 5, cám 6 đáp ứng đủ nhu cầu cấp cho các nhà máy điện theo kế hoạch TKV giao. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, công tác phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Được biết, kế hoạch năm 2020, Công ty Tuyển than Cửa Ông đề ra mục tiêu: than mua mỏ 11,750 triệu tấn; than tiêu thụ 10,826 triệu tấn, trong đó than tiêu thụ nội địa 9,823 triệu tấn, than xuất khẩu 1, 003 triệu tấn; than nhập khẩu 1,7 triệu tấn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên