Công ty than Na Dương: Nâng cao năng suất nhờ phát huy sáng kiến
Thứ Tư, ngày 13/09/2017

Nhiều năm qua, Ban lãnh đạo Công ty than Na Dương luôn quan tâm công tác phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật.

Hiện tại, đội ngũ công nhân của Công ty luôn duy trì tác phong công nghiệp, có nhiều ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất. Một số sáng kiến tiêu biểu như: “Thay thế bơm mỡ bằng tay bằng bơm hơi nén khí cho các máy xúc điện” của Nông Thanh Tùng - Phân xưởng Khai thác; sáng kiến “Chế tạo đồ gá, tháo lắp cụm cầu may ơ, đầu phanh xe cát 773 của  Hoàng Văn Thiện, Lê Quang Ngư - Phân xưởng Vận tải…

Các sáng kiến đó đã làm lợi cho Công ty từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng; góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh của Công ty không ngừng phát triển. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty bóc 3 triệu mét khối đất; khai thác 308 nghìn tấn than nguyên khai và tiêu thụ trên 290 nghìn tấn than sạch.