18:41 ICTThứ Năm, 13/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Khe Chàm tuyên dương 5 tập thể và 45 cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất giai đoạn 2015-2020
Thứ Sáu, ngày 03/07/2020

Chiều ngày 02/7/2020, Công ty than Khe Chàm tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm 2015 - 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tuyến - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã báo cáo tổng kết đánh giá những kết quả đạt được của công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời đề ra mục tiêu phát triển cho giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề công tác thi đua chung của Công ty  là: “Trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - dám nghĩ, dám làm”. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn 2020 - 2025 Công ty sẽ tổ chức các phong trào thi đua có tính thiết thực, hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân mỏ trong thời kỳ 4.0. Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị SXKD, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương “Người tốt, việc tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 5 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất giai đoạn 2015-2020.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên