Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Kho vận Đá Bạc tiêu thụ trên 167.000 tấn than trong những ngày đầu năm
Thứ Tư, ngày 09/01/2019

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty Kho vận Đá Bạc - TKV đã tập trung chỉ đạo điều hành, chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp với các đơn vị sản xuất than, đẩy mạnh công tác tiêu thụ ngay từ những ngày đầu năm 2019.

Tiêu thụ than tại Cảng Điền Công - Công ty Kho vận Đá Bạc

Theo kế hoạch, năm 2019, Công ty Kho vận Đá Bạc thực hiện than mua mỏ 8,408 triệu tấn; tiêu thụ 9,711 triệu tấn than. Công ty đã bám sát chỉ đạo của Tập đoàn về sản xuất và tiêu thụ than vùng miền Tây, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Thực hiện tối đa việc vận chuyển than bằng hệ thống băng tải Khe Ngát - Điền Công với số lượng 3,460 triệu tấn, tăng cường thực hiện than chuyển vùng từ miền Tây giao cho các đơn vị vùng Hòn Gai, Cẩm Phả với số lượng 3,3 triệu tấn theo kế hoạch để chế biến pha trộn các chủng loại than đáp ứng than cho điện và các khách hàng.

Tính đến hết ngày 8/1/2019, Công ty Kho vận Đá Bạc đã thực hiện than mua mỏ đạt 190.403 tấn; than tiêu thụ đạt 167.668 tấn; than chuyển vùng để pha trộn chế biến đạt 56.916 tấn.

Năm 2018, được sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Tập đoàn và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân, Công ty Kho vận Đá Bạc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, thực hiện than mua mỏ đạt 9.975.026 tấn, đạt 125% KHN; than tiêu thụ đạt 11.251.746 tấn, đạt 132,75% KHN; lượng than chuyển vùng để chế biến đạt 2.774.567 tấn, đạt 108,81% KHN; lượng than vận chuyển qua hệ thống băng tải Khe Ngát - Điền Công với số lượng trên 2.750.000 tấn, đạt 103,4% kế hoạch...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên