09:28 ICTThứ Năm, 09/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP Chế tạo máy: Hoàn thành sớm kế hoạch năm 2018
Thứ Năm, ngày 06/12/2018

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Chế tạo thiết bị cho Nhà máy cán thép - Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất

Công ty đã bám sát kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018, chủ động phối hợp chặt chẽ với khách hàng, mở rộng thị trường, chế tạo các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, chế tạo thiết bị, phụ tùng... Trong công tác kỹ thuật, công nghệ, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kỹ thuật, công nghệ; đổi mới, hiện đại hóa công nghệ theo hướng nâng cao trình độ tự động hóa, tin học hóa và đảm bảo môi trường; nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với quy mô, tính chất sản xuất của Công ty. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại tổ chức và nguồn nhân lực; sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức. Thực hiện cơ chế khoán cho bộ phận phục vụ ăn công nghiệp, giảm lao động từ 16 người còn 9 người, đảm bảo chất lượng phục vụ và tăng thu nhập cho bộ phận phục vụ ăn công nghiệp và thực hiện xã hội hóa dịch vụ bảo vệ...

Kết quả sản xuất kinh doanh, tính đến hết tháng 10/2018, Công ty đã đạt doanh thu 1.192 tỷ đồng/1.130 tỷ đồng kế hoạch, bằng 105,5% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm đạt doanh thu trên 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trên 8,4 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo nộp đủ 100% các khoản trích nộp ngân sách cho nhà nước.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 49,980 50,130
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 49,670 50,270

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên