Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
CLM: 24.3.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Năm, ngày 05/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2020

3. Lý do và mục đích:

* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: 24/04/2020

- Địa điểm tổ chức họp: Hà Nội.

- Nội dung họp: Thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên