Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn làm việc với Tổng công ty Điện lực - TKV
Thứ Ba, ngày 13/03/2018

Sáng 9/3, tại Tổng công ty Điện lực - TKV, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã làm việc với Tổng công ty về công tác tái cơ cấu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Cùng dự và làm việc có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, KSVNN, lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV, các đồng chí đại diện một số Ban chuyên môn của TKV, các đồng chí HĐQT, BKS, Ban Lãnh đạo điều hành, đại diện các Ban Tổng công ty và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Theo báo cáo của lãnh đạo Tổng công ty, năm 2017 có nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, như tăng trưởng điện thấp (đạt 8,6%/11,5%); thời tiết mưa nhiều, lượng mưa lớn nên các nhà máy thủy điện phát huy tối đa công suất, các nhà máy trong Tổng công ty nhiều thời gian chỉ vận hành một tổ máy hoặc chạy ở mức tải tối thiểu do nhu cầu thị trường thấp nên việc huy động các nhà máy không cao... Song được sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, sự điều hành chỉ đạo có hiệu quả của lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực của tập thể người lao động trong toàn Tổng công ty đã vận hành các nhà máy an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Với sự quyết liệt ngay từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp như: Khôi phục khiếm khuyết thiết bị, phục hồi tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý nguyên nhiên liệu, vật tư; bám sát nhu cầu thị trường huy động của hệ thống điện; cơ cấu lại mô hình tổ chức, tinh giảm lao động theo hướng gọn nhẹ, ít đầu mối; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, biểu mẫu trong quản lý, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Cụ thể: Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 12.480 tỷ đồng, bằng 106,4% kế hoạch; doanh thu sản xuất điện đạt 12.321 tỷ đồng, bằng 106,4% kế hoạch; doanh thu sản xuất than đạt 159 tỷ đồng, bằng 102,6% kế hoạch. Năm 2017, Tổng công ty sản xuất 9,401 tỷ kWh điện đạt 100,5% kế hoạch, bán cho EVN đạt 8,39 tỷ kWh. Than nguyên khai sản xuất được 125.000 tấn đạt 100% kế hoạch; than sạch 138.000 tấn đạt 101,5% kế hoạch; than tiêu thụ 142.000 tấn đạt 109% kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tổng công ty 510 tỷ đồng đạt 800% kế hoạch. Qua đó, thu nhập CBCNV trong Tổng công ty ngày càng tăng, lương bình quân dự kiến: trong khối sản xuất điện 9,4 triệu đồng/người/tháng, lĩnh vực sản xuất than khoảng 8,7 triệu đồng/người/tháng…

Trong năm 2017, đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nội bộ các công ty con, đơn vị trực thuộc, thực hiện tiết giảm lao động 162 người.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn Tổng công ty và các đơn vị trong tình hình khó khăn chung đã nỗ lực cố gắng, thực hiện nghiêm chỉ đạo điều hành của Tập đoàn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng… giữ vững ổn định sản xuất, việc làm, đời sống của người lao động. Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch Lê Minh Chuẩn yêu cầu các đơn vị tập chung chỉ đạo thực hiện bám sát kế hoạch điều hành của Tập đoàn, rà soát lại toàn bộ các nhà máy trong Tổng công ty, kiểm soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để vận hành các nhà máy ổn định, an toàn, hiệu quả và đảm bảo vấn đề môi trường. Tăng cường công tác quản trị, có phương án cho việc đổ xỉ thải của các nhà máy, tăng cường công tác tự kiểm tra, tái cơ cấu, tinh giản lao động, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, quan tâm đến cán bộ công nhân kỹ thuật tay nghề cao với chính sách tiền lương, đãi ngộ thỏa đáng. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, công đoàn cùng chuyên môn các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người lao động cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ.