15:53 ICTThứ Hai, 21/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn làm việc với Công ty Than Hòn Gai - TKV về chiến lược phát triển và các dự án phát triển mỏ
Thứ Sáu, ngày 24/07/2020

Chiều ngày 24/7, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã có buổi làm việc với Công ty Than Hòn Gai - TKV về kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển, tình hình triển khai các dự án phát triển mỏ của Công ty. Cùng dự có Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật; Thành viên HĐTV Vũ Thành Lâm; Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Cơ, Phó TGĐ Phan Xuân Thủy; các Ban KH, ĐT, TN, KCM, KCL, MT, CV, KTTC, Văn phòng Đảng ủy - HĐTV; Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp…

Theo báo cáo của Công ty Than Hòn Gai, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 7 tháng đầu năm: dự kiến than nguyên khai sản xuất 1,548 triệu tấn, đạt 66% KHN, trong đó than hầm lò 1,104 triệu tấn, đạt 63% KHN; mét lò đào CBSX 9.710m, đạt 61% KHN; than tiêu thụ 1,274 triệu tấn, đạt 57% KHN; tiền lương bình quân 14,9 triệu đồng/người/tháng… Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020: than nguyên khai sản xuất đạt 2,350 triệu tấn; trong đó than hầm lò 1,750 triệu tấn; mét lò đào CBSX 16.050m; than tiêu thụ 2,224 triệu tấn…

Về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Công ty tập trung khai thác 06 dự án; trong đó 05 dự án khai thác hầm lò, 01 dự án lộ thiên (kết thúc năm 2021). Sản lượng duy trì hàng năm đạt khoảng 1,9 triệu tấn than/năm. Tuy nhiên, từ năm 2024 trở đi, do dự án hầm lò -75 Khu Thành Công giảm sản lượng và kết thúc dự án vào năm 2025 nên phải huy động sản lượng của dự án chuẩn bị đầu tư dưới mức -220 Khu Thành Công.

Theo báo cáo của Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp, để đảm bảo được sự ổn định và phát triển của Công ty Than Hòn Gai giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp và Công ty Than Hòn Gai đã xây dựng các phương án, trong đó phương án khả thi là triển khai ngay 02 dự án nối tiếp là Dự án dưới mức -220 Khu Thành Công trữ lượng hơn 10 triệu tấn, công suất 500.000-700.000 tấn/năm và Dự án dưới mức -100 Khu Hà Ráng trữ lượng hơn 10 triệu tấn, công suất 900.000 tấn/năm.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn kết luận, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của Than Hòn Gai trong 7 tháng đầu năm 2020 và dự kiến thực hiện năm 2020 đạt 100% kế hoạch SXKD sản xuất 2,350 triệu tấn than nguyên khai, đây là tiền đề để phát triển sản xuất các năm tiếp theo. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn khẳng định, phương án phát triển tối ưu mà hội nghị đưa ra thảo luận có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của Than Hòn Gai, đặc biệt là tính khả thi của phương án. Chủ tịch đề nghị, Công ty Than Hòn Gai chủ trì, cùng với Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp tập trung triển khai Dự án dưới mức -220 Khu Thành Công và Dự án dưới mức -100 Khu Hà Ráng, sớm báo cáo HĐTV Tập đoàn phê duyệt. Các dự án phải tiếp cận đến đáy tầng than, tận dụng được các đường lò và liên thông các mỏ hầm lò của Công ty Than Hòn Gai. Đảng ủy Công ty có Nghị quyết về định hướng phát triển đến 2030 và tầm nhìn đến 2045, trên cơ sở đó, Công ty xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện chiến lược phát triển và các công việc liên quan đến 2 dự án.

Đối với các đề xuất của Công ty, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị các Ban liên quan dưới sự chỉ đạo của Phó TGĐ phụ trách sớm hoàn thiện thủ tục, giấy phép có liên quan đến các dự án. Đối với khu vực Hà Ráng, đề nghị Công ty duy trì, củng cố các đường lò để sản xuất. Vấn đề xây dựng nhà ở cho công nhân, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho rằng đây là chủ trương lớn, Tập đoàn ủng hộ và yêu cầu Công ty thực hiện theo đúng các quy định.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên