17:18 ICTThứ Hai, 13/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc: Tổng kết công tác kế toán - tài chính năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011
Chủ nhật, ngày 24/07/2011

Vừa qua, Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kế toán tài chính, thống kê năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, đồng thời triển khai nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2011.

Năm 2010, Tổng Công ty vừa thực hiện hiện vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện công tác đầu tư xây dựng với quy mô tăng trưởng cao trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường, việc chênh lệch tỷ giá đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD. Tuy nhiên, với giải pháp điều hành sát, đúng với thực tế, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, đặc biệt, công tác kế toán, thống kê, tài chính đã có nhiều nỗ lực trong thu xếp, huy động vốn, quản lý  chặt chẽ các chi phí phát sinh, tham mưu cho ban lãnh đạo và các đơn vị về việc cân đối thu, chi tài chính... đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu chung của Tổng Công ty. Năm 2010, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch, tổng doanh thu đạt 2.640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 111,12 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 383,5 tỷ đồng, lương bình quân đạt 5,1 triệu đồng/người/tháng. Sáu tháng đầu năm 2011, tổng doanh thu đạt 1.705 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt trên 40 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 133 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đề ra, nhiệm vụ SXKD trong 6 tháng cuối năm rất nặng nề, công tác kế toán, tài chính, thống kê nói riêng và hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty nói chung cần phải có giải pháp kịp thời, bám sát thực tế. Đối với công tác kế toán, tài chính cần chú trọng đến việc thu xếp vốn cho hoạt động SXKD và các dự án đầu tư trong năm 2011, như Dự án nâng cao công suất mỏ than Na Dương, Dự án tận dụng nhiệt thừa  ở các Nhà máy xi măng, dự án trạm nghiển xi măng tại Đồng Nai…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Hữu Tu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho rằng, năm vừa qua, công tác quản lý vốn, chi phí đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất, tuy nhiên công tác kế toán, tài chính, thống kê, kiểm toán trong 6 tháng cuối năm cần tập trung cân đối nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Để đạt lợi nhuận cao thì phải tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, để đạt các chỉ tiêu kinh tế, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác sản xuất và tiêu thụ than và xi măng vượt kế hoạch, phối hợp kinh doanh giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, trong đó cần quan tâm đến thị trường xi măng, có như thế mới vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên