23:33 ICTThứ Bảy, 20/07/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Mông Dương: Được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung gần 3 triệu CP
Thứ Hai, ngày 25/07/2011

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Than Mông Dương - TKV được niêm yết bổ sung 2.998.952 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức cổ phiếu thưởng.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Than Mông Dương - TKV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: MDC

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 2.998.952 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm chín mươi tám nghìn chín trăm năm mươi hai cổ phiếu);

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 29.989.520.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm tám mươi chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Đơn vị thành viên