17:59 ICTThứ Ba, 14/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải tối đa là 200.000 đồng
Thứ Ba, ngày 26/07/2011

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 6060/UBND-KT quy định tạm thời về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải (GPKDVT) bằng xe ô tô, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (GDBĐ) và phí cung cấp thông tin về GDBĐ.

Theo đó, lệ phí cấp mới GPKDVT bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là 200.000 đồng/lần cấp; đối với hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần cấp; lệ phí cấp lại: 50.000 đồng/lần. Đối với lệ phí đăng ký GDBĐ, phí cung cấp thông tin về GDBĐ, thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải căn cứ quy định hiện hành, có văn bản hướng dẫn triển khai việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp GPKDVT, lệ phí đăng ký GDBĐ theo quy định. Qua đó, có Tờ trình gửi Tổ thường trực triển khai Pháp lệnh Phí, lệ phí của TP Hà Nội trước ngày 15-8-2011. Tổ thường trực có trách nhiệm thẩm định đề án của các sở, báo cáo UBND TP, trình HĐND TP xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên