17:52 ICTThứ Hai, 13/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ tuyển than Hòn Gai mở Hội nghị học tập nghị quyết Đại hội Lần thứ XI của Đảng
Chủ nhật, ngày 24/07/2011

Trong 2 ngày 19, 20/7/2011, Đảng uỷ Công ty Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho trên 360 cán bộ đảng viên thuộc 16 Chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội XI của Đảng; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Tại Hội nghị, các đồng chí Nguyễn Đình Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Nguyễn Minh Thiều - Uỷ viên Ban chấp hành - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn đã truyền đạt nội dung các Nghị quyết. Các đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhằm giúp các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết; thống nhất cao về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng của cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của CNVC toàn Công ty trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; trên cơ sở đó, chủ động xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên