Xuất khẩu than đá giảm trở lại
Thứ Tư, ngày 06/12/2017

Sau khi tăng trưởng ở tháng 9, sang tháng 10 xuất khẩu than đá đã giảm trở lại cả về số lượng và trị giá, giảm tương ứng 46,6% và 47,7% chỉ với 119,7 nghìn tấn, trị giá 13,7 triệu USD , tính chung từ đầu năm đến hết tháng 10 lượng than đá xuất khẩu đạt 1,6 triệu tấn, trị giá 219,8 triệu USD, tăng 106,5% về lượng và tăng 171% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Việt Nam xuất khẩu than đá chủ yếu sang các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia… trong đó Nhật Bản là thị trường có lượng than xuất khẩu cao nhất, 790,2 nghìn tấn chiếm 48,1% tổng lượng xuất, trị giá 97,4 triệu USD, tăng 87,44% về lượng và tăng 138,95% về trị giá so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Malaysia với lượng xuất 172,3 nghìn tấn, trị giá 38,8 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần về lượng và 3,6 lần về trị giá; kế đến là thị trường Thái Lan và Hàn Quốc...

Nhìn chung, 10 tháng đầu năm nay lượng than đá xuất sang các thị trường phần lớn đều tăng trưởng, chiếm 77,7% và ngược lại thị trường với lượng xuất suy giảm chiếm 22,2%.

Đặc biệt, trong thời gian này thị trường Lào tăng nhập khẩu than đá từ Việt Nam, tuy lượng than nhập chỉ chiếm 3,4% nhưng so với cùng kỳ 2016 tăng gấp hơn 18,5 lần về số lượng và gấp hơn 18,1 lần về trị giá so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lượng than xuất sang thị trường Thái Lan cũng có tốc độ tăng trưởng khá, tăng gấp hơn 5 lần về lượng và gấp hơn 4,8 lần về trị giá, tương ứng với 121,6 nghìn tấn, trị giá 11,9 triệu USD. Bên cạnh đó lượng than xuất khẩu sang một số thị trường có tốc độ tăng trên 100% như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoài ra xuất khẩu than sang Indonesia và Philippines suy giảm, với lượng giảm tương ứng 22,42% và 74,16% với 60,8 nghìn tấn và 27,5 nghìn tấn.

Đặc biệt, so với cùng kỳ năm 2016 thị trường xuất khẩu than đá 10 tháng 2017 có thêm thị trường Trung Quốc với lượng xuất 16,2 nghìn tấn, trị giá 1,1 triệu USD.