15:39 ICTChủ nhật, 29/05/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ủy ban Quản lý vốn giám sát 19 tập đoàn, tổng công ty năm 2019
Thứ Sáu, ngày 28/06/2019

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước có kế hoạch giám sát nhiều nội dung tại các doanh nghiệp như PVN, EVN, TKV, VNPT, MobiFone, Vietnam Airlines, Petrolimex... trong năm nay.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do cơ quan này làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, 19 tập đoàn, tổng công ty gồm Tập đoàn Dầu khí (PVN), Điện lực (EVN), Than - Khoáng sản (TKV), Bưu chính Viễn thông (VNPT), Xăng dầu (Petrolimex), Hóa chất (Vinachem), Cao su (VRG), MobiFone, Tổng công ty Hàng không (Vietnam Airlines), Tổng công ty Cảng Hàng không (ACV), Đường sắt (VNR), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC), Hàng hải (Vinalines), Thuốc lá (Vinataba), Lâm nghiệp (Vinafor), Cà phê (Vinacafe), 2 Tổng công ty Lương thực (Vinafood 1, Vinafood 2) và SCIC.

Ủy ban sẽ thực hiện 6 nội dung giám sát lớn. Ủy ban giám sát việc thực hiện việc bảo toàn và phát triển vốn; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước, các quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Ủy ban sẽ giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. Cuối cùng, các doanh nghiệp sẽ được giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

Trong đó, phần giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp sẽ gồm vốn các dự án đầu tư, hoạt động đầu tư ra ngoài, tình hình huy động vốn, phát hành trái phiếu, quản lý nợ, lưu chuyển tiền tệ...

Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gồm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; giám sát kết quả hoạt động kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROA), nghĩa vụ với ngân sách nhà nước...

Kế hoạch này được áp dụng đối với việc đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2019 và năm 2019 của các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính nhằm đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Đồng thời, đánh giá tài chính sẽ nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản của nhà nước.

Việc làm này nhằm phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Cùng với đó, Ủy ban sẽ công khai, minh bạch hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên