03:46 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
272 triệu euro cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và năng lượng Việt Nam
Thứ Hai, ngày 15/10/2012

Chính phủ Đức và Việt Nam vừa ký kết hiệp định hợp tác tài chính trị giá 272 triệu euro, thực hiện các dự án ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, năng lượng và đào tạo nghề. Đây được coi là cam kết lớn nhất của Đức từ trước tới nay trong khuôn khổ Hợp tác tài chính với Việt Nam.

Trong số 272 triệu euro, chính phủ Đức cam kết tài trợ cho Việt Nam 22 triệu euro vốn vay ODA, 5 triệu euro vốn viện trợ không hoàn lại và 245 triệu Euro vốn vay phát triển để thực hiện các chương trình, dự án hợp tác phát triển.

 

Hiệp định này là cơ sở công pháp quốc tế về tài chính cho việc thực hiện bảy dự án hợp tác phát triển Đức - Việt và đã được Chính phủ Đức cam kết trong khuôn khổ đàm phán Chính phủ Đức - Việt tại Hà Nội. Tính đến nay, Đức vẫn là một trong những nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam.

Đơn vị thành viên