• Thông báo tuyển dụng nhà máy ALUMINA NHÂN CƠ - VINACOMIN - ĐăkNông
    Thứ Năm, ngày 24/07/2014
    Ban quản lý dự án Nhà máy ALUMINA NHÂN CƠ - VINACOMIN trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân lực để chuẩn bị vận hành nhà máy tuyển quặng Bauxit tại tỉnh Đắk Nông; nay Ban TS & GTVL...
  • Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin thông báo tuyển dụng
    Thứ Năm, ngày 10/04/2014
    Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin là Công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hiện nay, Tổng công ty đang triển khai hai Dự án lớn là Dự án mở rộng nâng công suất Tổ hợp đồng Sin Quyền - Lào Cai...
12