Tổng công ty Khoáng sản - TKV mời thầu cung cấp quặng limonit cho Nhà máy Gang thép Cao Bằng
Thứ Tư, ngày 07/02/2018

- Bên tổ chức đấu thầu hàng hóa: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói thầu: Cung cấp quặng limonit cho Nhà máy Gang thép Cao Bằng thuộc Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Trong giờ hành chính từ 14h00 ngày 08/02/2018 đến 17h00 ngày 13/02/2018, tại phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Trong giờ hành chính từ 08h00 ngày 09/02/2018 đến 17h00 ngày 21/02/2018, tại phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 ngày 23/02/2018 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết về hàng hóa, đơn vị tham gia dự thầu liên hệ với Phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa tham gia dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác