Tổng công ty Khoáng sản - TKV mời chào giá cung cấp vật tư than điện cực Ø350 phục vụ sản xuất
Thứ Ba, ngày 05/12/2017

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp vật tư Than điện cực Ø350 phục vụ sản xuất Tháng 12 năm 2017 và Quí I năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico -  KCN Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 09h00 ngày 04/12/2017 đến 09h00 ngày 11/12/2017 (trừ ngày nghỉ) tại phòng Kế hoạch giá thành Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 09h00 ngày 05/12/2017 đến 09h00 ngày 12/12/2017 (trừ ngày nghỉ).

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 90h30 ngày 12/12/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác