Tổng công ty Khoáng sản - TKV mời chào giá cung cấp vật tư Hạt hấp thụ
Thứ Sáu, ngày 03/11/2017

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp vật tư Hạt hấp thụ phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico, khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 9h00 ngày 06/11/2017 đến 09h00 ngày 10/11/2017 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 13h00 ngày 6/11/2017 đến 9h30 ngày 10/11/2017.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 10h30 ngày 10/11/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác