Tổng công ty Khoáng sản - TKV mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
Thứ Sáu, ngày 01/12/2017

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ cho người lao động.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 15h30 ngày 01/12/2017 đến 8h30 ngày 7/12/2017 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 9h00 ngày 4/12/2017 đến 09h00 ngày 7/12/2017.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 ngày 7/12/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác