Tổng công ty Khoáng sản mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa trung đại tu TSCĐ đợt 2
Thứ Hai, ngày 11/09/2017

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa trung đại tu TSCĐ đợt 2 năm 2017 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico -  Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 09h00 ngày 11/9/2017 đến 17h00 ngày 15/9/2017 (trừ ngày nghỉ) tại phòng Kế hoạch giá thành Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 08h00 ngày 12/9/2017 đến 09h00 ngày 18/9/2017 (trừ ngày nghỉ).

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 09h30 ngày 18/9/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác