Tổng công ty Khoáng sản mời chào giá cung cấp dịch vụ bóc xúc, vận chuyển đất đá thải và quặng khai trường
Thứ Năm, ngày 07/09/2017

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp dịch vụ bóc xúc, vận chuyển đất đá thải và quặng khai trường tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai năm 2017.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 9h00 ngày 07/9/2017 đến 16h00 ngày 13/9/2017, tại phòng Kế hoạch Giá thành, Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 10h00 ngày 07/9/2017 đến 16h30 ngày 13/9/2017.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 ngày 14/9/2017 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản – TKV số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong nước có chức năng và có khả năng cung cấp dịch vụ tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác