Tổng công ty Điện lực - TKV thông báo gia hạn thời điểm nhận hồ sơ mời chào giá đơn hàng số 042/2018/ĐH Mua sắm nấm gió NMNĐ Cao Ngạn
Thứ Ba, ngày 10/07/2018

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác