Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp đơn hàng dịch vụ vận chuyển hàng Amoni Nitrat bằng tàu rời từ Cảng Hải Phòng đến Cảng Samarinda, Indonesia
Thứ Hai, ngày 29/06/2020

  1. Tên đơn hàng: dịch vụ vận chuyển hàng Amoni Nitrat bằng tàu rời từ Cảng Hải Phòng đến Cảng Samarinda, Indonesia.
  2. Nhà cung cấp được lựa chọn:Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Insimex.

Địa chỉ: Số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Tổng giá trị: 2.372.977.500 đồng. ( Đã bao gồm thuế GTGT).

Khối lượng: 2.500 tấn.

  1. Nhà cung cấp không được lựa chọn:

STT

Tên nhà cung cấp

Lý do không được lựa chọn

1

Công ty Cổ phần Tiếp vận HP

Đơn giá vượt đơn giá dự toán

2

Công ty TNHH Vận tải biển Limco

Đơn giá vượt đơn giá dự toán

Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin sẽ tổ chức ký kết hợp đồng với  nhà cung cấp được lựa chọn Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Insimex.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên