Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam mời chào giá cung cấp thép ray các loại và thép I-110
Thứ Ba, ngày 14/03/2017

- Tên Bên mời chào giá: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Tên đơn hàng:  Mua sắm thép ray các loại và thép I-110 phục vụ sản xuất quý II+III/2017

- Số hiệu đơn hàng: 01/2017/TKV-VTM-TR

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ ngày 14 tháng 03 năm 2017 đến 14 giờ 00, ngày 20 tháng 03 năm 2017 tại trang web www.vinacomin.vn kèm theo thông báo này.

- Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội (Ban VTM - Phòng 602).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 14 giờ 00, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 03 năm 2017 tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Hồ sơ mời chào giá

Bài viết khác