Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản mời chào giá mua xút (NaOH) theo hợp đồng dài hạn năm 2018
Thứ Sáu, ngày 10/11/2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

- Tên Bên mời chào giá: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Tên đơn hàng:  Mua xút (NaOH) theo hợp đồng dài hạn năm 2018.

- Số hiệu đơn hàng: 01/2018/TKV-VTM-XUT

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ ngày 10 tháng 11 năm 2017 đến 14 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại trang web www.vinacomin.vn kèm theo thông báo này.

- Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội (Ban VTM – Phòng 602).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác