Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội mời chào giá mua sắm dây đồng Ф2,6 mm
Thứ Sáu, ngày 05/05/2017

- Tên bên mời chào giá: Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội

- Tên đơn hàng: Mua sắm dây đồng Ф2,6 mm.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 8h00 ngày 08/05/2017 đến 09h00 ngày 12/05/2017.

- Thời gian hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 9h00 ngày 12/05/2017

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế hoạch thị trường – Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội – Lô CN 02-4 – Cụm CN Ninh Hiệp – Xã Ninh Hiệp – huyện Gia Lâm – TP.Hà Nội.

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội – Lô CN 02-4 – Cụm CN Ninh Hiệp – Xã Ninh Hiệp – huyện Gia Lâm – TP.Hà Nội.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở đồng thời một cách công khai tại Văn phòng Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội vào hồi 09h10ph ngày 12/05/2017.

Công ty vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá có điều kiện đến tham dư lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác