Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV mời chào giá
Thứ Sáu, ngày 10/11/2017

 - Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV

  - Tên đơn hàng: Mua sắm chất trợ lắng phục vụ tuyển quặng trong Nhà máy tuyển 6 tháng đầu năm 2018.

 - Số hiệu đơn hàng  2794 /TB-LDA

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2017 đến trước 13giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 02633.691682; fax: 02633691680).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 - Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV: Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác