Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty TNHH 1TV Môi trường -TKV: Chào giá đơn hàng Cung cấp vật liệu lọc Mangan trạm XLNT cửa lò +25 Núi Nhện
Thứ Hai, ngày 29/06/2020

Tên bên mời chào giá: Công ty TNHH 1TV Môi trường –TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật liệu lọc Mangan trạm XLNT cửa lò +25 Núi Nhện.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 10h ngày 30/6/2020 đến trước 14h ngày 07/7/2020.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Tại phòng Kế hoạch Vật tư  - Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV, địa chỉ: Số 799 đường Trần Phú - TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ chào giá: 14h00 ngày 07/7/2020.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 14h30 ngày 07/7/2020 tại Phòng họp số 3 tầng 6 Nhà điều hành sản xuất Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV, địa chỉ: Số 799 đường Trần Phú - TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV kính mời Quý khách hàng là các doanh nghiệp có chức năng và khả năng cung cấp tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên