16:48 ICTThứ Năm, 02/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Uông Bí - TKV: Chào giá gói cung cấp Sửa chữa trung đại tu 03 máy cắt phòng nổ mã hiệu PJG9L-6 số 030, số 031 và số 032; Tủ phân phối điện 6KV (trạm phân phối +18 Đông Nam); Trạm quạt gió chính mã hiệu FBCDZ-8-No 24/2x220 kW (trạm quạt gió chính mặt bằng cửa lò mức +35 khu Đông Nam)
Thứ Hai, ngày 29/06/2020

  1. Tên gói cung cấp: Sửa chữa trung đại tu 03 máy cắt phòng nổ mã hiệu PJG9L-6 số 030, số 031 và số 032; Tủ phân phối điện 6KV (trạm phân phối +18 Đông Nam); Trạm quạt gió chính mã hiệu FBCDZ-8-No 24/2x220 kW (trạm quạt gió chính mặt bằng cửa lò mức +35 khu Đông Nam),.

- Loại gói cung cấp: Phi tư vấn

- Giá gói cung cấp: 2.399.646.656 đồng (hai tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản phục vụ sửa chữa đến khi nghiệm thu hoàn thành.

  1. Thuộc kế hoạch: Sửa chữa TSCĐ năm 2020 - Công ty than Uông Bí-TKV
  2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Công ty than Uông Bí-TKV.
  3. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
  4. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời nhà cung cấp (HSMNCC): Từ 14 giờ 00 phút ngày 2 tháng 7 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 9 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính).
  6. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời nhà cung cấp (HSMNCC): Tầng 5, Phòng Kế hoạch, Công ty than Uông Bí-TKV, Tổ 17, khu 3, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại(fax): 02033 854 491/02033 854 115.
  7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời nhà cung cấp (HSMNCC): 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).
  8. Bảo đảm tham dự gói cung cấp: 24.000.000 đồng (hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Theo hình thức nộp tiền mặt, thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc bằng séc.

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam(VND).

  1. Thời điểm đóng gói cung cấp:14 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 7 năm 2020.

11. Thời điểm mở gói cung cấp:14 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 7 năm 2020.

Bài viết khác

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,700 48,870
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 48,450 49,050

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên