Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Uông Bí - TKV: Chào giá đơn hàng Mua Gỗ chống lò các loại để phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020
Thứ Hai, ngày 29/06/2020

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV đang có kế hoạch tổ chức mời chào giá đơn hàng: Mua Gỗ chống lò các loại để phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020.

Công ty than Uông Bí - TKV kính mời tất cả các Nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng tham gia chào giá đơn hàng nêu trên.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 8 h 00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 09/07/2020.

Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá và nhận Hồ sơ chào giá: Tại phòng Vật tư - Tầng 4 - Công ty than Uông Bí- TKV - Phường Trưng Vương - TP. Uông Bí- Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút  ngày 10./07/2020

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút ngày 10 /07/2020 tại tầng 7 - Văn phòng Công ty than Uông Bí - TKV; Phường Trưng Vương - TP. Uông Bí - Quảng Ninh.

Công ty than Uông Bí- TKV kính mời các Nhà cung cấp tham gia./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên