Công ty Than Nam Mẫu-TKV mời chào giá cung cấp hàng hóa cho CBCNV
Thứ Ba, ngày 05/12/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Than Nam Mẫu-TKV

- Tên đơn hàng: Đơn hàng:  VT-Cung cấp hàng hóa cho CBCNV

- Số hiệu đơn hàng:  (B.11.105)  

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 7 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2017 đến 10  giờ 30 phút, ngày 11  tháng 12  năm 2017.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Văn Phòng, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 10  giờ 30 phút, ngày 11  tháng 12  năm 2017.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai trong vòng 01 (một) ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Nam Mẫu-TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác