16:03 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Than Nam Mẫu -TKV: Chào giá đơn hàng VT-Cung cấp vật tư phục vụ đào lò (B.06.24.CV)
Thứ Ba, ngày 07/07/2020

Tên bên mời chào hàng: Công ty Than Nam Mẫu -TKV.

Địa chỉ: Số 1A -Trần Phú - P.Quang Trung - TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.854 293            

Fax :           02033 854 360

Mã số thuế: 5700100256-058

Nội dung mời chào giá như sau:

  1. Tên đơn hàng: Đơn hàng: VT-Cung cấp vật tư phục vụ đào lò (B.06.24.CV).
  2. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng rộng rãi.
  3. Thời gian phát hành HSMCG: Từ 07 giờ 30 ngày 09 tháng 07 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 ngày 17 tháng 07 năm 2020.
  4. Địa điểm phát hành HSMCG: Tại Phòng Vật tư Công ty Than Nam Mẫu -TKV.

Địa chỉ: Số 1A -Trần Phú - P.Quang Trung - TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

      5. Hình thức phát hành: Phát hành miễn phí.

    6. Địa chỉ tiếp nhận HSMCG: Văn thư-Văn Phòng, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-Thành Phố Uông Bí-Tỉnh Quảng Ninh.

     7. Thời điểm dừng tiếp nhận HSMCG: 09 giờ 00 ngày 17 tháng 07 năm 2020.

     8. Thời điểm mở HSMCG: Hồ sơ mời chào giá sẽ được mở công khai trong vòng 01 (một) giờ kể từ thời điểm dừng tiếp nhận HSMCG tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-TP.Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên