Công ty than Nam Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa máy xúc đá hầm lò; mã hiệu XĐ-0,32
Thứ Ba, ngày 09/10/2018

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác