Công ty than Nam Mẫu mời chào giá sửa chữa máy xúc lật đổ bên ZCY-60
Thứ Sáu, ngày 17/03/2017

1. Tên gói chào: Sửa chữa máy xúc lật đổ bên ZCY-60.

2. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Thời gian phát hành HSMCG: Từ 07 giờ 30  ngày  20  tháng 03 năm 2017 đến trước  14  giờ     ngày  28 tháng  3  năm 2017.

4. Địa điểm phát hành HSMCG: Tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu -TKV.

Địa chỉ: Số 1A -Trần Phú - P.Quang Trung - TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.854 294            Fax : 0333 854 360.

Hình thức phát hành: Phát hành miễn phí

5. Thời điểm dừng tiếp nhận HSCG: 14 giờ phút ngày 28 tháng 3 năm 2017.

6.Thời điểm mở HSCG:   14 giờ   10 phút  ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Than Nam Mẫu -TKV; số: 1A -Trần Phú - P.Quang Trung - TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

Bài viết khác