Công ty than Nam Mẫu mời chào giá cung cấp vật tư
Thứ Ba, ngày 14/03/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Than Nam Mẫu-TKV

- Tên đơn hàng: đơn hàng: VT - Cung cấp vật tư sửa chữa điện lò, điện thông tin.

- Số hiệu đơn hàng:  (D2.7)

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 3    năm 2017 đến 9 giờ 00 phút, ngày 19  tháng 3 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Văn Phòng, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2017.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2017 tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Nam Mẫu-TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác