Công ty than Nam Mẫu mời chào giá cung cấp vật liệu xây dựng
Thứ Hai, ngày 10/07/2017

1. Tên bên mời chào giá: Công ty Than Nam Mẫu – TKV

2. Tên đơn hàng: KH – Cung cấp vật liệu xây dựng

3. Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7  năm 2017 đến 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2017.

4. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí, Công ty Than Nam Mẫu – TKV, số 1A đường Trần Phú - phường Quang Trung - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

5. Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá:­­­­ 14 giờ 30 phút, ngày  14  tháng 7  năm 2017.

6. Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2017, tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu – TKV, số 1A đường Trần Phú - phường Quang Trung - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Nam Mẫu – TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác