Công ty than Nam Mẫu mời chào giá cung cấp hàng hoá phục vụ đời sống người lao động
Thứ Ba, ngày 10/07/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Than Nam Mẫu-TKV

- Tên đơn hàng: Cung cấp hàng hóa phục vụ đời sống người lao động.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 7 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7    năm 2018  đến 9  giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2018.           .

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Văn Phòng, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2018.        

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai trong vòng 01 (một) ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Nam Mẫu-TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác