Công ty than Mạo Khê mời chào giá gỗ chống lò
Thứ Tư, ngày 07/02/2018

1.Tên hàng hóa mua sắm.

Gói thầu số 1 : Mua Gỗ chống lò.

2. Nguồn vốn : Chi phí sản xuất năm 2018

3. Hình thức lựa chọn: Chào giá rộng rãi cạnh tranh trong nướ

4. Phương thức lựa chọn Nhà thầu : Một giai đoạn một túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8h ngày 8 tháng  2 năm 2018 đến 14h  ngày 22  tháng  2 năm 2018

6. Địa điểm phát hành hồ sơ chào giá: Tại Phòng Kế hoạch – Công ty Than Mạo khê – TKV – Khu Dân Chủ - Phường Mạo Khê – TX Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh:

7. Số điện thoại: 0203 871240. Fax: 0203 3871375

8. Thời gian hết hạn nộp hồ sơ chào giá trước 14h ngày 22 tháng 2 năm 2018

9.Thời gian mở hồ sơ chào giá 14h30  ngày 22 tháng 2 năm 2018

10. Giá bán 01 hồ sơ chào giá : Miễn Phí

Bài viết khác