15:33 ICTThứ Ba, 04/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Khe Chàm - TKV: Chào giá gói cung cấp phụ tùng, vật tư máy xúc lật hông trong lò ZCY-45 và ZCY 60R
Thứ Tư, ngày 08/07/2020

  1. Tên gói cung cấp: Gói số 2: Cung cấp phụ tùng, vật tư máy xúc lật hông trong lò ZCY-45 và ZCY 60R.
  2. Tên phương án: Sửa chữa tài sản cố định 01 máy xúc lật hông trong lò ZCY-45, STTS:40/2012 và 01 máy xúc ZCY60R, STTS:77/2016.
  3. Tên bên mời cung cấp: Công ty than Khe Chàm - TKV
  4. Nội dung công việc gói cung cấp: Theo Mục 1 phạm vi cung cấp, Chương IV trong hồ sơ mời nhà cung cấp.
  5. Nội dung hồ sơ mời cung cấp gồm 5 Chương:

- Chương I: Chỉ dẫn nhà cung cấp.

- Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ nhà cung cấp tham dự.

- Chương III: Biểu mẫu.

- Chương IV: Yêu cầu đối với gói cung cấp.

- Chương V: Dự thảo hợp đồng.

 (Kèm theo Hồ sơ mời cung cấp do Phòng ĐTM lập)

  1. Thời gian phát hành hồ sơ mời nhà cung cấp: 9 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến trước 9 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2020 (Trong giờ hành chính).
  2. Thời gian đóng gói cung cấp: 9 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2020.
  3. Thời gian và địa điểm mở gói cung cấp: 9 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2020. Tại phòng họp - Công ty than Khe Chàm - TKV.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên