Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Hạ Long mời chào giá mua ật tư tấm chèn và rãnh nước bê tông cốt thép 6 tháng cuối năm 2019
Thứ Năm, ngày 06/06/2019

- Tên Bên mời chào giá: Công ty than Hạ Long – TKV.

- Tên đơn hàng: Mua vật tư tấm chèn và rãnh nước bê tông cốt thép 6 tháng cuối năm 2019.

- Số hiệu đơn hàng: TC-RN-6T CN-2019-THL.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08h00’ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến trước 08h00’ ngày 19 tháng 6 năm 2019.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ chào giá: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08h00’ ngày 19 tháng 6 năm 2019.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 08h30’ ngày 19 tháng 6 năm 2019 tại Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Công ty than Hạ Long - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm như trên./.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên