Công ty than Hạ Long mời chào giá cáp điện
Thứ Năm, ngày 08/02/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty than Hạ Long – TKV.

- Tên đơn hàng: Mua sắm cáp điện phục vụ sản xuất quý I/2018.

- Số hiệu đơn hàng: Q1-L2/CĐPN/2018/THL.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08h00’ ngày 06 tháng 02 năm 2018 đến trước 08h00’ ngày 23 tháng 02 năm 2018.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ chào giá: Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08h00’ ngày 23 tháng 02 năm 2018.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09h30’ ngày 23 tháng 02 năm 2018 tại Công ty than Hạ Long - TKV - Khu Diêm Thủy - P.Cẩm Đông -TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Công ty than Hạ Long - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm như trên.

Bài viết khác