Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá vật tư phễu chuyển quặng SC201 và SC202 tại Phân xưởng Tuyển khoáng
Thứ Năm, ngày 17/05/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV

- Tên đơn hàng: Vật tư phễu chuyển quặng SC201 và SC202 tại Phân xưởng Tuyển khoáng của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

- Số hiệu đơn hàng  1193  /TB-LDA 

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ  08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng  5  năm  2018 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 24  tháng  5 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 02633961682; fax:02633961680.).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 24  tháng  5  năm 2018

- Hồ sơ chào giá được mở một cách công khai vào lúc 14h00 ngày 24  tháng 5 năm 2018 trước sự chứng kiến của các nhà cung cấp tham dự (nếu có), tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV, kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác