Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá vật tư hạt nhựa
Thứ Tư, ngày 08/11/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Hạt nhựa PP T3034, hạt nhựa tái chế PP T6032 hoặc tương đương phục vụ sản xuất của CN Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV – Xí nghiệp bao bì Đồng Nai theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý I/2018.

- Số hiệu đơn hàng:2749/TB-LDA

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày  10  tháng 11 năm 2017 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 0633.691682; fax:0633691680).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng  11  năm 2017 tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV: Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác